Welkom bij KPJ Raamsdonk

Algemene voorwaarden deelname activiteiten

Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan activiteiten
georganiseerd door KPJ Raamsdonk

Deelname aan een activiteit, betekend dat men akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
a. Deelnemen aan activiteiten is ten aller tijden op eigen risico. KPJ Raamsdonk is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of opgelopen letsel bij deelnemende personen.
b. Indien er schade, diefstal, vervuiling of iets dergelijks wordt aangericht, worden eventuele kosten verhaald op de desbetreffende persoon(en).

2. Vertrektijden en locaties
KPJ Raamsdonk zorgt dat vertrektijden en locaties duidelijk kenbaar worden gemaakt(op de site, per mail of mondeling bij aanvang van de activiteit). Ben je niet op tijd op de juiste locatie aanwezig behoudt KPJ Raamsdonk zich het recht incompleet te vertrekken. Eventuele kosten ten behoeve van vervangend vervoer zijn voor eigen rekening.

3. Opgeven
a. Opgeven = meegaan en betalen, behalve in het geval dat:
• Er een vervangend persoon wordt aangedragen
• Er vóór een eventueel gestelde deadline wordt afgemeld

b. Opgave is pas geldig wanneer deze op het forum op de website van KPJ Raamsdonk vermeld staat.
Opgaven op wijze afwijkend van bovengenoemd forum, zijn op eigen risico en zijn pas geldig wanneer deze door het betreffende bestuurslid op het forum worden vermeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld opgeven per: e-mail, sms, telefonisch, mondeling enz.

c. Betaling dient contant bij aanvang van de activiteit te worden voldaan.
Indien betaling geweigerd wordt, is het niet mogelijk deel te nemen aan nog komende activiteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Laatste betaalmogelijkheid betreft de algemene ledenvergadering, wanneer er dan nog steeds niet betaald is, wordt het lidmaatschap per direct stopgezet.

d. Het is bij activiteiten waarvoor een bus en een toegangskaart nodig is, niet mogelijk deze los van elkaar te bestellen. Alleen een combinatie van bus+kaart is mogelijk. Uitzonderingen daargelaten, in dat geval dient vooraf contact te worden opgenomen met K.P.J. Raamsdonk.

4. Kosten
a. Berekening
De kosten voor een activiteit worden berekend op basis van entree- en reiskosten(incl. toeslagen/BTW/administratie). Voor reiskosten geldt: hoe voller de bus hoe lager de kosten per persoon.

b. Leden en niet-leden
KPJ Raamsdonk is een vereniging welke activiteiten organiseert voor haar leden, maar KPJ Raamsdonk wil ook niet-leden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan activiteiten. Om hier onderscheidt in te maken en lidmaatschap te stimuleren betalen niet-leden €5,- extra per opgave.

Augustus 2012